VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Birgitte Stærmose

Birgitte Stærmose

Birgitte Stærmose: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Âu Mỹ

Phấn Đấu - Phần 2

Một nhóm sinh viên mới ra trường cạnh tranh những vị trí có hạn tại Pierpoint & Co., ngân hàng hàng đầu tại London, trong lúc bị quăng vào thế giới tài chính quốc tế đầy căng thẳng.