shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Best Ekawat Niratvorapanya

Best Ekawat Niratvorapanya

Best Ekawat Niratvorapanya: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Thái Lan

Mùa Hè Năm Ấy

Joy cùng 3 người bạn thân đi du lịch nhưng Joy chết đột ngột. Hồn ma của Joy ám theo gia đình và bạn bè để nói điều gì đó nhưng không ai nghe.