VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Ben Barnes

Ben Barnes

Ben Barnes: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Âu Mỹ

Đứa Con Thứ Bảy

Tom Ward - người con trai thứ bảy trong gia đình. Cậu được chọn để trở thành người chống lại các thế lực đen tối và cứu thoát nhân loại.