shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Beauty Gonzalez

Beauty Gonzalez

Beauty Gonzalez: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Nhật Bản
Nắm Đấm Gensan - 01 - Brillante Mendoza - Shogen - Ronnie Lazaro - Beauty Gonzalez

Nắm Đấm Gensan

Một người Nhật phải gắn chân giả tìm đến Philippines để huấn luyện và theo đuổi ước mơ trở thành võ sĩ đấm bốc chuyên nghiệp.