NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Barkhad Abdi

Barkhad Abdi

Nghề nghiệp: Diễn viên

Quốc gia: Mỹ

Thuyền Trưởng Phillips - 01 - Barkhad Abdi – Tom Hanks

Thuyền Trưởng Phillips

Thuyền trưởng Richard Phillips cố trốn thoát khỏi cướp biển Somali trong khi Hải quân Mỹ cố tìm cách giải thoát ông.