shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Barbara Hershey

Barbara Hershey

Barbara Hershey: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ
Quỷ Quyệt 2 - 01 - James Wan - Patrick Wilson - Rose Byrne - Barbara Hershey

Quỷ Quyệt 2

Quỷ Quyệt 2 bắt đầu câu chuyện khi Josh đưa con trai trở về an toàn từ cõi âm nhưng lại bị một vong hồn khác ám vào thân xác khiến Josh phải chiến đấu để được quay về với gia đình