shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Bào Khởi Tịnh

Bào Khởi Tịnh

Bào Khởi Tịnh: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông

Chung Cư Hữu Tình

Mối quan hệ giữa người với người càng lúc càng thắm thiết khi sống cùng khu chung cư suốt 30 năm. Một điều rất hiếm gặp ở các chung cư ngày nay