shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Bào Khởi Tịnh

Bào Khởi Tịnh

Bào Khởi Tịnh: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông
Chung Cư Hữu Tình - 01 - Hạ Vũ – Huỳnh Nhật Hoa – Bào Khởi Tịnh – Đường Ninh

Chung Cư Hữu Tình

Chung cư hữu tình xoay quanh câu chuyện kéo dài 30 năm với nhà ở chung cư, khắc họa bức tranh tình làng nghĩa xóm giưa những con người với nhau.