shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Bae Seong Woo

Bae Seong Woo

Bae Seong Woo: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hàn Quốc

Bộ Đôi Công Lý

Bộ đôi công lý gồm luật sư Tae Yong và phóng viên Sam Soo luôn đấu tranh bảo vệ người bị vu oan. Ông hoàng nước mắt Kwon Sang Woo tham gia phim