shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Bạch Vi Tú

Bạch Vi Tú

Bạch Vi Tú: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Châu Á

Last Madame

Một nhân viên ngân hàng thành công nhưng lạnh lùng ở Hong Kong (TQ) trở lại Singapore để quyết định số phận căn nhà cô được thừa kế từ bà cố, nhưng lại khám phá ra một lịch sử đầy phức tạp và gây tranh cãi.

Tiểu Nương Tử

Một cô gái Hoa Kiều mồ côi ở Singapore không chịu đầu hàng số phận, tạo ra phong ba bão táp cho gia đình cô trong nhiều thế hệ.