shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Bạch Tử Hiên

Bạch Tử Hiên

Bạch Tử Hiên: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Đại Mộng Tây Du 4: Phục Ma Ký

Trên đường đi thỉnh kinh, thầy trò Đường Tăng và Tôn Ngộ Không dùng pháp lực biến hoá, lập kế đánh lừa yêu quái nhằm hàng phục động bàn tơ.