shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Bách Sam

Bách Sam

Bách Sam: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc
Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp - Heroes - 01 - Bách Sam - Lưu Phương - Triệu Văn Trác - Mao Lâm Lâm - Thích Tiểu Long - Vương Chi Nhất

Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp - Heroes

Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp xoay quanh cuộc đời của Hoắc Nguyên Giáp, người đã dùng võ thuật và sự tôn nghiêm của mình để vực dậy tinh thần yêu nước.