shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Bạch Khách

Bạch Khách

Bạch Khách: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Vạn Vạn Không Ngờ Tới

Vương Đại Chùy tự xưng là Yêu vương bản địa nhưng khi gặp Đường Tăng và các đồ đệ, vận mệnh của hắn xảy ra những biến động vạn vạn không ngờ tới.