VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Âu Dương Chấn Hoa

Âu Dương Chấn Hoa

Âu Dương Chấn Hoa: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông

Vạch Tội - Shadow Of Justice

Âu Dương Thông luôn chăm sóc Thường Tiếu dầu cô có chống đối anh. Và rồi mặc cho lời cảnh báo của anh, cô dần lún sâu vào tội ác.