shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Arthur Hakalahti

Arthur Hakalahti

Arthur Hakalahti: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Âu Mỹ

Chạy Trốn Phát Xít

Sau khi cha mẹ mất trong cuộc đàn áp của Đức quốc xã, một cô gái Do Thái phải giả trai, sống với danh tính mới để trốn khỏi trang trại biệt lập