shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Annie Potts

Annie Potts

Annie Potts: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Câu Chuyện Đồ Chơi 4

Sự trở lại rất hào hứng của dàn đồ chơi quen thuộc như Woody, Buzz Lightyear, Jessie... cùng hai nhân vật mới sẽ xuất hiện trong Toy Story4: Ducky và Bunny!