shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Amy Sedaris

Amy Sedaris

Amy Sedaris: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Nhóc Trùm: Nối Nghiệp Gia Đình

Để ngăn một âm mưu xấu xa hòng biến các em bé trên đời thành chuột, sẽ cần nhiều hơn là một Nhóc trùm! Cả gia đình Tampleton sẽ cùng tham gia vào một cuộc phiêu lưu điên rồ.