VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Amanda Marsalis

Amanda Marsalis

Amanda Marsalis: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Mỹ

Naomi

Khi thành phố bị tấn công bởi sự kiện siêu nhiên, Naomi đã lên đường để tìm hiểu sự thật đằng sau nó, và điều cô phát hiện ra sẽ thay đổi mọi thứ mà ta tin tưởng vào các người hùng.