shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Alice Waddington

Alice Waddington

Alice Waddington: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Âu Mỹ
Đồi Địa Đàng - 01 - Alice Waddington - Emma Roberts - Danielle Macdonald - Awkwafina

Đồi Địa Đàng

​Uma thức giấc trên một hòn đảo gọi là ĐỒI ĐỊA ĐÀNG được tạo ra để quản lý và giáo dục những cô gái không đứng đắn. Dẫn dắt bởi Duchess, hòn đảo tạo ra một cuộc sống trong mơ cho những "bệnh nhân" của nó.