shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Alexander Gould

Alexander Gould

Alexander Gould: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Đi Tìm Nemo - Finding Nemo

Hành trình của chú cá hề Marlin đi tìm lại cậu con trai Nemo đã bị con người bắt mất. Đồng hành trên hành trình của Marlin là cô nàng cá Dory.