VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Alex Tsitsilin

Alex Tsitsilin

Alex Tsitsilin: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Âu Mỹ

Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương

Sau một sự cố, Đức Vua đã gài bẫy nhốt tất cả pháp sư vào xứ sở trong gương. Gerda-người duy nhất không có phép thuật phải lên đường giải cứu những pháp sư đó.