shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Alex D. Linz

Alex D. Linz

Alex D. Linz: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Ở Nhà Một Mình 3 - Home Alone 3

Chiếc xe đồ chơi của Alex có chứa một con chip mà 4 tên trộm đang nhắm đến. Một lần nữa, cậu phải chuẩn bị đón tiếp 4 vị khách không mời này.