shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Alejandro González Iñárritu

Alejandro González Iñárritu

Alejandro González Iñárritu: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Người Về Từ Cõi Chết

Hành trình đấu tranh giành giật sự sống, trở về từ cõi chết lạnh giá để báo thù những kẻ nhẫn tâm bỏ mình lại của chàng thợ săn Hugh Glass.