shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ 16 Typh

16 Typh

16 Typh: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

rapper
Việt Nam
Yamaha Motor Expo Music Show - 01 - Jack - Chi Pu - Dế Choắt - Lăng LD - Hoàng Thùy Linh - Ninh Dương Lan Ngọc - 16 Typh

Yamaha Motor Expo Music Show

JACK, Hoàng Thùy Linh, Chi Pu, Isaac, Ninh Dương Lan Ngọc, rapper Dế Choắt, rapper 16 TYPH, rapper Lăng LD