Hoàng thượng bắt tay Ngũ A ca chơi xấu Anh Lạc

0 lượt xem

Hoàng thượng bắt tay Ngũ A ca chơi xấu Anh Lạc

Diên Hi Công Lược tập 74 diễn ra cảnh Anh Lạc trốn khỏi sự cằn nhằn của Ngũ A ca Vĩnh Kỳ. Lệnh Phi nghĩ thầm đã thoát khỏi Ngũ A ca khi trốn trong rương đựng đồ. Nhưng Càn Long lại hiểu rõ tính cách của Anh Lạc nên hợp sức cùng Ngũ A ca chơi đánh cờ khiến Lệnh Phi suýt "chết ngạt" khi trốn trong rương đựng đồ.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image