VieON - Không Thể Rời Mắt
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN
(Hợp Đồng Điện Tử)
 
 • Căn cứ Bộ Luật Dân Sự số 91/2015/QH13 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017;
 • Căn cứ Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng số 59/2010/QH12 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2011;
 • Căn cứ Luật Sở Hữu Trí Tuệ số 50/2005/QH11 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 36/2009/QH12 từ ngày 01/01/2010)
 • Căn cứ Luật Giao Dịch Điện Tử số 51/2005/QH11 có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2006;
 • Căn cứ Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử được Chính phủ thông qua ngày 16 tháng 05 năm 2013 có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2013;
 • Căn cứ Nghị định số 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình được Chính phủ thông qua ngày 18 tháng 01 năm 2016 có hiệu lực ngày 15 tháng 03 năm 2016; 
 • Căn cứ Nghị định số 71/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính Phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình; 
 • Căn cứ Nghị định số 99/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Chính phủ thông qua ngày 27 tháng 10 năm 2011 và có hiệu lực ngày 15/12/2011;
 • Căn cứ Giấy Phép Cung Cấp Dịch Vụ Phát Thanh, Truyền Hình số 247/GP-BTTTT do Bộ Thông tin truyền thông cấp cho Công Ty Cổ Phần VieON vào ngày 21/07/2023;
 • Căn cứ vào yêu cầu của khách hàng và khả năng của Công Ty Cổ Phần VieON.

Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Truyền Hình Trả Tiền (Hợp Đồng Điện Tử) này (“ Hợp Đồng ”) được lập ngày ___/___/____ (“ Ngày Ký Hợp Đồng ”) giữa:

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ: CÔNG TY CỔ PHẦN VIEON
Địa chỉ: Số 222 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.
Mã số thuế : 0314415573
Đại diện pháp luật: (Ông)  HOÀNG TRỌNG KHẢI            Chức vụ: Giám Đốc
Tài khoản ngân hàng: ___________________________________________________________
Tại ngân hàng: ___________________________________________________________
Điện thoại: ___________________________________________________________
(Sau đây gọi tắt là “ VieON ”)
KHÁCH HÀNG 
NẾU LÀ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN:
Họ và tên: ___________________________________________________________
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ___________________________________________________________
Địa chỉ: ___________________________________________________________
Điện thoại: ___________________________________________________________
Thư điện tử (email): ___________________________________________________________
NẾU LÀ KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP:
Tên: ___________________________________________________________
Mã số doanh nghiệp/ thành lập: ___________________________________________________________
Địa chỉ: ___________________________________________________________
Đại diện pháp luật: ___________________________________________________________
Chức vụ: ___________________________________________________________
(Sau đây gọi tắt là “ Khách Hàng ”)
VieON và Khách Hàng sau đây gọi riêng là “ Bên ” và gọi chung là “ Các Bên ”.
Các Bên đồng ý ký kết Hợp Đồng với các điều khoản cụ thể như sau:
Điều 1:      PHẠM VI CUNG CẤP DỊCH VỤ
 1. VieON cung cấp và Khách Hàng đồng ý sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền trên mạng internet tại website: https://vieon.vn và Ứng dụng VieON được cài đặt trên các thiết bị đầu cuối (sau đây gọi tắt là “Dịch Vụ VieON”) với thông tin chi tiết như sau (điền cụ thể theo thỏa thuận của Các Bên tại thời điểm ký kết Hợp Đồng phù hợp quy định pháp luật):
  Loại Gói Dịch VụĐơn Giá (đã bao gồm thuế GTGT) Số LượngThành Tiền (đã bao gồm thuế GTGT)
  ...........................................................................................................................................................
 2. Quy định đối với Dịch Vụ VieON:
  1. Phạm vi sử dụng:  Chỉ trên lãnh thổ Việt Nam.
  2. Thời hạn sử dụng: 
   1. “1 tháng” tương ứng với 30 ngày sử dụng.
   2. “3 tháng” tương ứng với 90 ngày sử dụng.
   3. “6 tháng” tương ứng với 180 ngày sử dụng.
   4. “12 tháng” tương ứng với 360 ngày sử dụng.
   5. Nếu Khách Hàng mua nhiều gói Dịch Vụ VieON khác nhau vào cùng một thời điểm, hoặc mua thêm gói mới trong khi gói dịch vụ đang sử dụng vẫn đang còn thời hạn sử dụng, thì thời hạn sử dụng của mỗi gói sẽ được tính riêng biệt và không cộng dồn.
  3. Thời điểm có hiệu lực của gói dịch vụ : Bắt đầu có hiệu lực từ ngày Khách Hàng hoàn tất thanh toán Gói Dịch Vụ đến ngày cuối cùng của thời hạn sử dụng. 
  4. Cách thức sử dụng dịch vụ : Sau khi đăng ký sử dụng dịch vụ thành công, Khách Hàng đăng nhập để xem các nội dung thuộc gói thuê bao đã đăng ký.
  5. Chi phí giao hàng : Không có
  6. Tùy thuộc Gói Dịch Vụ VieON mà Khách Hàng mua (VIP, VIP HBO Go, Family, Sport hoặc All Access), Khách Hàng sẽ được xem các nội dung tương ứng theo Bảng Liệt Kê bên dưới (có đánh dấu “√” có nghĩa là Khách Hàng được xem):
   Nội dung được xemVIPVIP HBO GoFamilySportAll Access
   Các nội dung theo yêu cầu (VOD) miễn phí hoặc có thu phí và các kênh truyền hình miễn phí được công bố tại website: http://vieon.vn , Ứng Dụng VieON và được cung cấp cho Khách Hàng tại thời điểm giao kết Hợp Đồng phù hợp quy định pháp luật.
   Warner TV, AXN, Cinema World, Dmax, Cartoon Network, Boomerang, Cbeebies, Animax, FTV, BBC Lifestyle, BBC Earth, BBC World News, CNN, Bloomberg, ABC Australia, Discovery, Discovery Asia, Travel & Living, Animal Planet, Dreamworks, K+ Kids, K+ Life, K+ Cine 
   HBO, Cinemax   
   Vie Dramas, Vie Giải Trí, ON Phim Việt, ON Sports, Phim Đặc Sắc HD,  E Channel, ON Sports +, Sức Khoẻ Và Cuộc Sống, BiBi, Info TV, ON Cine, VGS Shop, Style TV, VTV huyndai Homeshopping, VTVcab15, ON Football, Yeah1 TV, ON Sports news, VFamily, Cartoon Kid, Life TV, ON Golf  
   K+ Sport 1, K+ Sport2   
  7. Tùy thuộc gói Dịch Vụ VieON mà Khách Hàng đang sử dụng, Khách Hàng sẽ được phép truy cập vào Dịch Vụ VieON tại cùng một thời điểm trên cùng một tài khoản người dùng trên số lượng thiết bị đầu cuối như sau:
   Loại Gói Dịch VụSố lượng thiết bị tối đa xem cùng một thời điểm của mỗi gói Số lượng thiết bị tối đa xem cùng một thời điểm nếu đăng ký nhiều gói
   VIPTối đa hai (2) thiết bịTối đa năm (5) thiết bị nhưng không vượt quá một (1) thiết bị khi Khách hàng xem nội dung K+, hoặc hai (2) thiết bị khi Khách hàng xem nội dung HBO Go hoặc VTVcab
   VIP HBO GoTối đa hai (2) thiết bị
   FamilyTối đa hai (2) thiết bị
   SportTối đa hai (2) thiết bị nhưng không vượt quá một (1) thiết bị khi Khách Hàng xem nội dung K+
   All AccessTối đa hai (2) thiết bị.
   Lưu ý: các kênh K+ tối đa một (1) thiết bị
  8. Cách thức truy cập để xem Dịch Vụ VieON gồm:
   1. Website  https://vieon.vn .
   2. Website tùy chỉnh dành riêng cho điện thoại có kết nối internet và trình duyệt web (mobile website):  https://vieon.vn .
   3. Thiết bị đầu cuối là điện thoại thông minh có khả năng kết nối internet, sử dụng hệ điều hành Android hoặc iOS (không hỗ trợ thiết bị đã Root hoặc Jailbreak – được hiểu là các thiết bị đã được gỡ bỏ các giới hạn mà nhà sản xuất thiết lập cho thiết bị, nhằm giúp người dùng can thiệp sâu vào hệ thống, phá vỡ giới hạn mà nhà sản xuất đặt ra trên điện thoại thông minh), có khả năng tải về và cài đặt Ứng Dụng VieON.
   4. Thiết bị đầu cuối là tivi thông minh, có khả năng kết nối internet và có hỗ trợ cài đặt được Ứng Dụng VieON.
   5. Thiết bị đầu cuối là máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng có khả năng kết nối internet và có trình duyệt internet để truy cập vào website  https://vieon.vn.
   6. Với cùng 1 tài khoản, Khách hàng được đăng nhập (login) trên tối đa năm (5) thiết bị.
  9. “Thuê lẻ từng nội dung”  nghĩa là các nội dung lẻ được Khách Hàng trả tiền để xem trong một khoảng “Thời Gian Xem”. Thời Gian Xem của từng nội dung lẻ sẽ được thể hiện rõ trên Website https://vieon.vn và Ứng Dụng VieON và được cung cấp cho Khách Hàng chọn lựa trước khi Khách Hàng giao kết Hợp Đồng.
  10. Để đăng ký và sử dụng tài khoản Dịch vụ VieON, Khách Hàng phải là người từ 18 tuổi trở lên và không bị hạn chế, mất năng lực hành vi dân sự. Trẻ em và người vị thành niên chỉ có thể sử dụng Dịch vụ VieON khi được sự cho phép và giám sát của Khách Hàng.

Điều 2.     GIAO KẾT HỢP ĐỒNG  
 1. Quy trình giao kết Hợp Đồng
  1. Bước 1 : Khách Hàng đăng nhập vào Tài Khoản VieON của Khách Hàng trên Website https://vieon.vn hoặc Ứng Dụng VieON. Trường hợp Khách Hàng chưa có Tài Khoản VieON thì Khách Hàng cần đăng ký một Tài Khoản VieON trước khi thực hiện Bước 2.
  2. Bước 2 : Khách Hàng chọn loại Gói Dịch Vụ VieON. Sau khi Khách Hàng chọn loại Gói Dịch Vụ VieON, hai phần thông tin được hệ thống tự động hiện ra tại giao diện của Website https://vieon.vn hoặc Ứng Dụng VieON:
   1. Phương thức thanh toán : Cho phép Khách Hàng được lựa chọn một trong các phương thức thanh toán mà Dịch Vụ VieON có hỗ trợ. 
   2. Thông tin chi tiết : Cho phép Khách Hàng xem trước Mẫu Hợp Đồng trong phần đường dẫn (siêu liên kết) ở cuối phần Thông tin chi tiết. Khách Hàng có quyền xem xét đầy đủ nội dung của Mẫu Hợp Đồng bằng cách nhấn vào đường dẫn (siêu liên kết) ở cuối phần Thông tin chi tiết trước khi quyết định có giao kết Hợp Đồng này hay không.
    Khách Hàng còn được xem xét các thông tin quan trọng khác của giao dịch gồm: Tên Tài khoản VieON, tên gói, thời hạn gói, ngày hiệu lực, ngày hết hạn sử dụng, kỳ thanh toán tiếp theo, trị giá, giảm giá (nếu có), mã khuyến mãi (nếu có), thành tiền.
  3. Bước 3 : Sau khi Khách Hàng xem xét đầy đủ thông tin nêu tại Bước 2 và đồng ý thực hiện giao dịch, Khách Hàng chọn một phương thức thanh toán quy định tại Điều 3 Hợp Đồng, nhấn vào nút “Đăng Ký Gói” và tiến hành đăng ký sử dụng Dịch Vụ VieON theo hướng dẫn từ hệ thống để hoàn tất việc đăng ký Gói Dịch Vụ VieON. 
 2. Mẫu Hợp Đồng luôn được công khai trên Website https://vieon.vn và Ứng Dụng VieON, được xem là đề nghị giao kết Hợp Đồng của VieON theo quy định của pháp luật để Khách Hàng có thể tra cứu tại mọi thời điểm, bất kể Khách Hàng đã đăng ký Tài Khoản VieON hay chưa. 
 3. Số điện thoại, thư điện tử mà Khách Hàng sử dụng để đăng ký Dịch Vụ VieON được xem là số điện thoại, thư điện tử mà Khách Hàng đăng ký nhận các thông báo liên quan đến việc sử dụng dịch vụ. Khách Hàng có thể thay đổi số điện thoại, thư điện tử nhận thông báo, hình thức nhận thông báo bằng cách gọi điện về tổng đài của VieON để cung cấp thông tin cho bộ phận Chăm sóc khách hàng. Số điện thoại của tổng đài được công bố trên Website https://vieon.vn và Ứng Dụng VieON.
 4. Tất cả thông tin, xác nhận, tin nhắn được gửi từ số điện thoại hoặc thư điện tử mà Khách Hàng đăng ký dịch vụ được sử dụng làm chứng cứ để giải quyết tranh chấp giữa VieON và Khách Hàng (nếu có).
Điều 3.     CƯỚC PHÍ VÀ THANH TOÁN
 1. Cước Phí sử dụng các Gói Dịch Vụ VieON được công bố công khai trên Website https://vieon.vn và Ứng Dụng VieON. Cước Phí có thể là hình thức cước phí trả trước hoặc cước phí trả sau tùy thuộc vào khả năng cung cấp dịch vụ của VieON và quy định pháp luật có liên quan. Khách Hàng được lựa chọn loại hình Cước Phí phù hợp với nhu cầu sử dụng mà hệ thống Dịch Vụ VieON có hỗ trợ tại thời điểm giao kết Hợp Đồng. 
 2. Khách Hàng lựa chọn một trong các phương thức thanh toán sau và thực hiện thanh toán theo quy trình được hướng dẫn trên Dịch Vụ VieON:
  1. Thanh toán bằng thẻ quốc tế như Visa/Master.
  2. Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa có chức năng Internet Banking hoặc QR Code.
  3. Thanh toán bằng Ví điện tử.
  4. Thanh toán bằng tin nhắn SMS.
Điều 4.     THAY ĐỔI CHI TIẾT DỊCH VỤ
 1. Trong quá trình cung cấp dịch vụ, VieON được thay đổi chi tiết dịch vụ trong các trường hợp sau:
  1. Bổ sung các gói thuê bao mới, bổ sung danh mục kênh chương trình truyền hình hoặc các nội dung trong các gói thuê bao. 
  2. Thay đổi các gói thuê bao, mức phí thuê bao, danh mục kênh chương trình truyền hình trong mỗi gói thuê bao và các nội dung khác trong trường hợp có quy định của pháp luật hoặc quyết định, chỉ đạo của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không do lỗi của VieON.
  3. Thay đổi danh mục kênh chương trình truyền hình trong trường hợp Đơn vị cấp quyền khai thác, sử dụng các kênh truyền hình dừng cấp quyền khai thác các kênh chương trình truyền hình cho VieON.
  4. Thay đổi chi tiết dịch vụ trong trường hợp xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng được định nghĩa tại Điều 7 Hợp Đồng dẫn đến VieON không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ theo quy định tại Hợp Đồng.
 2. Trong trường hợp có thay đổi trong quá trình cung cấp dịch vụ như đã quy định tại Điều 4.1 Hợp Đồng, VieON sẽ thông báo tới Khách Hàng theo hình thức Khách Hàng đã đăng ký tối thiểu năm (5) ngày làm việc trước ngày thay đổi. Trong vòng năm (5) ngày làm việc kể từ ngày Khách Hàng nhận được thông báo của VieON, nếu Khách Hàng không có bất kỳ phản hồi nào về các nội dung thay đổi hoặc Khách Hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi kết thúc thời hạn nêu trên thì được xem là Khách Hàng đồng ý với toàn bộ nội dung thay đổi của VieON. 
 3. Trong trường hợp Khách Hàng phản hồi không đồng ý với các thay đổi của VieON, VieON cung cấp gói dịch vụ theo đúng thỏa thuận mà Các Bên đã thống nhất đến hết thời hạn sử dụng gói thuê bao.
Điều 5.    QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA VIEON 
 1.   VieON có quyền:
  1. Được chủ động lựa chọn các kênh chương trình, nội dung theo yêu cầu, nội dung giá trị gia tăng để cung cấp trên các gói thuê bao phù hợp quy định pháp luật.
  2. Được sử dụng thiết bị chuyên dụng để cài đặt tên, biểu tượng nhận cài đặt tên, biểu tượng nhận dạng dịch vụ trên các kênh chương trình của các gói thuê bao phù hợp quy định pháp luật.
  3. Chủ động lựa chọn đơn vị viễn thông hoặc đơn vị khác để hợp tác cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền.
  4. Áp dụng công nghệ kỹ thuật phù hợp với loại hình dịch vụ để cung cấp tính năng tùy chọn ngôn ngữ Tiếng Việt bằng âm thanh hoặc phụ đề do đơn vị được cấp Giấy phép biên tập chương trình kênh chương trình nước ngoài thực hiện.
  5. Được sở hữu, sử dụng, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với các nội dung trên Dịch vụ VieON theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật Việt Nam về sở hữu trí tuệ.  
  6. Được thống kê, tổng hợp, phân loại các nội dung mà Khách Hàng đã xem qua trên Dịch Vụ VieON hoặc các thông tin khác mà Khách Hàng đồng ý cung cấp trong quá trình đăng ký Dịch Vụ VieON, hoặc Khách Hàng đồng ý cung cấp thông qua các khảo sát riêng do VieON thực hiện, để từ đó, VieON sẽ đề xuất những nội dung phù hợp nhất với thị hiếu, sở thích của Khách Hàng.
 2. VieON có nghĩa vụ:
  1. Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề bản quyền, kiểm duyệt nội dung trên Dịch Vụ VieON.
  2. Kiểm tra, cập nhật thường xuyên và nâng cấp Dịch Vụ VieON để đảm bảo chất lượng của Dịch Vụ VieON cung cấp cho Khách Hàng. VieON công bố tiêu chuẩn chất lượng của Dịch Vụ VieON trên Website https://vieon.vn và Ứng Dụng VieON theo quy định của Nghị định 06/2016/NĐ-CP và Thông tư 24/2016/TT-BTTTT để Khách Hàng được biết. 
  3. Đảm bảo Khách Hàng được xem xét đầy đủ nội dung của Mẫu Hợp Đồng trên Website https://vieon.vn và Ứng Dụng VieON trước khi giao kết Hợp Đồng. 
  4. Cung cấp cho Khách Hàng các chứng từ giao dịch bao gồm Hợp Đồng, Hóa đơn điện tử và chứng từ khác theo quy định của pháp luật thông qua thư điện tử của Khách Hàng.
  5. Bảo mật thông tin của Khách Hàng, không chuyển giao thông tin của Khách Hàng cho bên thứ ba khi chưa được sự đồng ý của Khách Hàng, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.
  6. Hướng dẫn Khách Hàng sử dụng dịch vụ, giải quyết các khiếu nại của Khách Hàng trong thời hạn tối đa là năm (5) ngày làm việc kể từ thời điểm VieON nhận được yêu cầu hoặc khiếu nại của Khách Hàng, trừ trường hợp xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng. 
  7. Đảm bảo Dịch Vụ VieON không chứa các phần mềm độc hại (như virus, worm, trojan, ransomware, adware, spyware, fileless malware, v.v) ảnh hưởng đến thiết bị của Khách Hàng hoặc thực hiện các hành vi đánh cắp trái phép thông tin, dữ liệu của Khách Hàng. 
  8. Nếu VieON vi phạm một trong các điều khoản quy định tại Hợp Đồng, VieON chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan đến vi phạm đồng thời bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh cho Khách Hàng và bên thứ ba khác (nếu có).
  9. Chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý nội dung thông tin và bảo vệ sở hữu bản quyền nội dung chương trình, kênh chương trình phát thanh, truyền hình và các nội dung khác trên dịch vụ.
  10. Chấp hành các quy định của Nhà nước về phí, lệ phí, giá và hợp đồng cung cấp dịch vụ.
  11. Chấp hành các quy định trong Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền được cấp.
  12. Chấp hành chế độ báo cáo nghiệp vụ cho cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương theo quy định.
  13. Không được cung cấp, thử nghiệm cung cấp các kênh chương trình ngoài danh mục đã được cấp đăng ký trên dịch vụ dưới mọi hình thức.
  14. Không được mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền dưới mọi hình thức.
  15. Chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Điều 6.    QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG
 1. Khách Hàng có quyền:
  1. Được sử dụng gói thuê bao đã đăng ký theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật có liên quan.
  2. Được VieON cung cấp các thông tin liên quan đến chất lượng, điều kiện sử dụng Dịch Vụ VieON trên Website https://vieon.vn và Ứng Dụng VieON để Khách Hàng xem xét trước khi giao kết Hợp Đồng. 
  3. Được VieON bảo mật thông tin cá nhân do Khách Hàng cung cấp theo quy định tại Hợp Đồng và quy định pháp luật.
  4. Được khiếu nại về phí dịch vụ, chất lượng dịch vụ, yêu cầu VieON giải quyết các thắc mắc, khiếu nại, hướng dẫn sử dụng dịch vụ theo quy định của Hợp Đồng này. 
  5. Được hoàn trả phí dịch vụ và bồi thường thiệt hại khác (nếu có) theo quy định của pháp luật nếu VieON có lỗi trong việc không cung cấp Dịch Vụ VieON theo đúng Hợp Đồng đã giao kết, trừ trường hợp Khách Hàng có lỗi dẫn đến việc VieON đơn phương chấm dứt Hợp Đồng theo quy định tại Điểm a, Điểm b hoặc Điểm c Điều 8.1 Hợp Đồng.
  6. Được quyền lựa chọn tính năng tự động gia hạn gói dịch vụ khi đăng ký sử dụng Dịch Vụ VieON.
 2. Khách Hàng có nghĩa vụ:
  1. Khách Hàng chịu trách nhiệm với việc Khách Hàng lựa chọn tính năng sử dụng trong Dịch Vụ VieON, trừ trường hợp do lỗi của VieON.
  2. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn phí dịch vụ trong quá trình sử dụng Dịch Vụ VieON theo thỏa thuận trong Hợp Đồng.
  3. Tuân thủ các quy định khi sử dụng Dịch Vụ VieON theo quy định của Hợp Đồng.
  4. Bảo mật, quản lý số điện thoại và thư điện tử đăng ký Dịch Vụ VieON, đồng thời, tự chịu trách nhiệm về các giao dịch đã thực hiện với VieON qua số điện thoại và thư điện tử đăng ký dịch vụ, trừ trường hợp do lỗi của VieON. Nếu Khách Hàng phát hiện có người khác sử dụng trái phép tài khoản VieON của Khách Hàng, Khách Hàng có thể tự thay đổi mật khẩu (password) theo hướng dẫn trên Dịch Vụ VieON hoặc thông báo cho VieON để được VieON hỗ trợ.
  5. Khách Hàng không được xâm nhập trái phép vào hệ thống của Dịch Vụ VieON để đánh cắp, khai thác trái phép, phá hoại dữ liệu của VieON hoặc vì bất kỳ mục đích cá nhân nào khác của Khách Hàng, hoặc cài đặt các phần mềm độc hại (như virus, worm, trojan, ransomware, adware, spyware, fileless malware, v.v) hay tấn công từ chối dịch vụ (DDOS attack) đối với website Dịch Vụ VieON hay Ứng dụng VieON.
  6. Căn cứ các quy định tại Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 30 và Điều 31 Luật Sở Hữu Trí Tuệ, Khách Hàng không được sao chép, phổ biến, trình chiếu hoặc thực hiện bất cứ hành vi nào để phát tán, cung cấp, phân phối các kênh chương trình và/hoặc nội dung bất kỳ của Dịch Vụ VieON khi chưa được sự đồng ý trước bằng văn bản của VieON dưới những hình thức sau:
   1. Chiếu, phát Dịch Vụ VieON tại những nơi công cộng như chiếu trên hệ thống Tivi/ thiết bị nghe nhìn của khách sạn, café, quán bar, nhà hàng, quán ăn, trung tâm thương mại, chợ, khu du lịch, khu vui chơi, khu mua sắm, rạp chiếu phim, cơ sở dịch vụ massage, karaoke, tẩm quất, phòng họp, tòa nhà văn phòng, công ty, xí nghiệp, nhà máy, phương tiện giao thông công cộng, nhà ga, bến xe, v.v.
   2. Nhúng, chèn link website Dịch Vụ VieON hoặc mã nguồn video trên website Dịch Vụ VieON vào bất kỳ website, mạng xã hội hoặc phần mềm nào khác khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của VieON.
   3. Sản xuất, thu lại và lưu trữ nội dung trên Dịch Vụ VieON dưới bất kỳ hình thức nào (trừ trường hợp Ứng dụng VieON cho phép Khách Hàng tải nội dung của Dịch Vụ VieON về và lưu trữ offline trên thiết bị di động để xem).
  7. Khách Hàng không được cung cấp hoặc bán lại gói thuê bao Dịch Vụ VieON dưới mọi hình thức.
  8. Khách Hàng không được sử dụng Dịch Vụ VieON cùng một thời điểm trên quá nhiều thiết bị vượt quá số lượng thiết bị cho phép quy định tại Điểm h Điều 1.2 Hợp Đồng.
  9. Nếu Khách Hàng vi phạm một trong các điều khoản quy định tại Hợp Đồng, Khách Hàng chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan đến vi phạm đồng thời bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh cho VieON và bên thứ ba khác (nếu có).
ĐIỀU 7.      SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG
 1. “Sự Kiện Bất Khả Kháng” được hiểu là sự kiện xảy ra một cách khách quan, Các Bên không thể lường trước và dù Các Bên đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết nhưng vẫn không khắc phục được, bao gồm:
  1. Quyết định thay đổi kênh chương trình vì có phương hại đến an ninh, chính trị quốc gia từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
  2. Mất điện lưới cung cấp cho các thiết bị đặt tại các khu vực có liên quan và đường truyền tín hiệu internet, vệ tinh bị sự cố (trừ trường hợp do lỗi của VieON), hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh;
  3. Hệ thống mạng viễn thông bị gián đoạn do nhà cung cấp mạng viễn thông hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh (trừ trường hợp do lỗi của VieON hoặc do thiết bị của Khách Hàng bị hư hỏng);
  4. Hành vi cố ý phá hoại từ bên thứ ba (nếu có) mà không phải do lỗi của VieON và Khách Hàng.
  5. Khách Hàng bị tai nạn, bệnh tật đang được điều trị tại cơ sở y tế hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam dẫn đến việc không thể tiếp tục sử dụng Dịch Vụ VieON. Trong trường hợp này, Khách Hàng có thể tự mình hoặc nhờ người thân hỗ trợ, liên hệ VieON để được ngưng sử dụng Dịch vụ VieON. Khách Hàng cần cung cấp cho VieON giấy tờ hoặc tài liệu hợp pháp có xác nhận của cơ sở y tế chứng minh cho lý do mà Khách Hàng đưa ra.
  6. Các trường hợp khác mà pháp luật có quy định.
 2. Không Bên nào bị xem là vi phạm Hợp Đồng nếu Bên đó không thực hiện được đầy đủ nghĩa vụ của Hợp Đồng do ảnh hưởng, cản trở trực tiếp bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng.
 3. Trong thời hạn tối đa không quá ba (3) ngày làm việc kể từ ngày xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, Bên chịu ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng phải thông báo cho Bên còn lại biết về Sự Kiện Bất Khả Kháng mà Bên đó đang gặp phải để Các Bên tìm giải pháp khắc phục. 
ĐIỀU 8.      CHẤM DỨT CUNG CẤP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ VieON
 1. Quyền chấm dứt cung cấp dịch vụ của VieON:
    VieON có quyền đơn phương chấm dứt cung cấp Dịch Vụ VieON mà không phải bồi thường cho Khách Hàng trong các trường hợp sau:
  1. Khách Hàng không thanh toán đầy đủ cước phí Dịch Vụ VieON theo quy định của Hợp Đồng trong trường hợp Dịch Vụ VieON được cung cấp đúng theo quy định của Hợp Đồng này.
  2. Khách Hàng vi phạm, không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc không đúng nghĩa vụ của Khách Hàng theo quy định tại Hợp Đồng và Khách Hàng không khắc phục các vi phạm nào trong thời hạn tối đa không quá mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được thông báo của VieON, trừ trường hợp do lỗi của VieON.
  3. Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ VieON của VieON vào các hoạt động có mục đích gây rối, phá hoại an ninh quốc gia. 
  4. VieON phải dừng cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà nguyên nhân yêu cầu tạm ngừng hoặc chấm dứt không phải do lỗi của VieON.
 2. Quyền chấm dứt sử dụng dịch vụ của Khách Hàng:
    Khách Hàng có quyền đơn phương chấm dứt sử dụng dịch vụ mà không phải bồi thường cho VieON trong các trường hợp sau:
  1. Kết thúc thời hạn sử dụng của gói thuê bao mà Khách Hàng đã đăng ký và Khách Hàng không gia hạn sử dụng dịch vụ. 
  2. VieON vi phạm, không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc không đúng nghĩa vụ của VieON theo quy định tại Hợp Đồng và VieON không khắc phục các vi phạm nào trong thời hạn tối đa không quá mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Khách Hàng, trừ trường hợp do lỗi của Khách Hàng.
  3. VieON cung cấp Dịch Vụ VieON không đúng theo quy định của Hợp Đồng này.
  4. Khách Hàng được đơn phương chấm dứt Hợp Đồng bất kỳ thời điểm nào sau khi là Khách Hàng thông báo cho VieON biết trước tối thiểu năm (5) ngày làm việc trước ngày dự kiến chấm dứt Hợp Đồng. Khách Hàng chỉ thanh toán cho gói dịch vụ mà Khách Hàng đã sử dụng trong trường hợp này. 
ĐIỀU 9.      LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
 1. Hợp Đồng được điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. 
 2. Khi xảy ra bất kỳ tranh chấp Hợp Đồng nào, Các Bên có quyền chọn một trong các phương thức sau để giải quyết tranh chấp:
  1. Thương lượng.
  2. Hòa giải.
  3. Trọng tài. Trường hợp Các Bên lựa chọn trọng tài, Các Bên đồng ý chọn Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC) tại TP. Hồ Chí Minh để giải quyết tranh chấp Hợp Đồng. Án phí và các chi phí liên quan do bên thua kiện chịu theo quy định pháp luật.
  4. Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Án phí và các chi phí liên quan do bên thua kiện chịu theo quy định pháp luật.
ĐIỀU 10.      CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
 1. Hợp Đồng có hiệu lực kể từ ngày, tùy thời điểm nào đến trước:
  1.  Khách Hàng nhận được thông báo chấp nhận giao dịch;
  2. Khách Hàng nhận được thông báo giao dịch thành công thông qua thư điện tử, tin nhắn;
  3. Tài Khoản VieON của Khách Hàng ghi nhận thông báo giao dịch thành công sau khi Khách Hàng hoàn tất thanh toán. 
 2. Hợp Đồng tự động chấm dứt hiệu lực khi xảy ra một trong những trường hợp sau, tùy trường hợp nào đến trước:
  1. Hết thời hạn sử dụng của gói thuê bao đã đăng ký.
  2. Một Bên đơn phương chấm dứt theo quy định tại Điều 8 Hợp Đồng. 
 3. Trường hợp Khách Hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ, Các Bên sẽ thỏa thuận gia hạn Hợp Đồng với các điều khoản và điều kiện tương tự.
 4. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của Hợp Đồng bị cơ quan có thẩm quyền tuyên bố vô hiệu theo quy định của pháp luật thì các nội dung khác còn lại của Hợp Đồng vẫn giữ nguyên hiệu lực và giá trị pháp lý.
   ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG
ĐẠI DIỆN VIEON