Đại Đường Địch Công Án

Đại Đường Địch Công Án

Judge Dee's Mystery

0 lượt xem

Đại Đường Địch Công Án

Theo chân thần thám Địch Nhân Kiệt phá giải những vụ án ly kỳ. Tái hiện bức tranh nhân tình thế thái thời Đường dưới sự cai trị của Võ Tắc Thiên.

Danh sách tập

VieON

Tập 1A. Sấm rền

20ph

Hoàng hậu sửa lại chế độ khoa cử mới, không hạn chế dòng dõi xuất thân.

VieON

Tập 1B. Sấm rền

20ph

Hoàng hậu sửa lại chế độ khoa cử mới, không hạn chế dòng dõi xuất thân.

VieON

Tập 2A. Thăm dò hiện trường

20ph

Địch Nhân Kiệt (Chu Nhất Vi) phát hiện trên người của Nhã Hinh có chìa khóa trong cung.

VieON

Tập 2B. Thăm dò hiện trường

20ph

Địch Nhân Kiệt (Chu Nhất Vi) phát hiện trên người của Nhã Hinh có chìa khóa trong cung.

VieON

Tập 3A. Ẩn tình

20ph

Nhóm người của Địch Nhân Kiệt hóa trang thành tạp dịch, lẻn vào kho lưu trữ hồ sơ.

VieON

Tập 3B. Ẩn tình

20ph

Nhóm người của Địch Nhân Kiệt hóa trang thành tạp dịch, lẻn vào kho lưu trữ hồ sơ.

VieON

Tập 4A. Án trong án

20ph

Trưởng Tôn Khanh (Trương Gia Dịch) vẫn đợi ở Thanh Long tự.

VieON

Tập 4B. Án trong án

20ph

Trưởng Tôn Khanh (Trương Gia Dịch) vẫn đợi ở Thanh Long tự.

VieON

Tập 5A. Một khúc Tỳ ba

20ph

Địch Nhân Kiệt đến Bồng Lai nhậm chức, Mã Vinh tự nguyện bị bắt trói.

VieON

Tập 5B. Một khúc Tỳ bà

20ph

Địch Nhân Kiệt đến Bồng Lai nhậm chức, Mã Vinh tự nguyện bị bắt trói.

VieON

Tập 6A. Người bí ẩn

20ph

Đằng Khảm một lòng muốn chết, Mã Vinh rất tin tưởng Địch Nhân Kiệt.

VieON

Tập 6B. Người bí ẩn

20ph

Đằng Khảm một lòng muốn chết, Mã Vinh rất tin tưởng Địch Nhân Kiệt.

VieON

Tập 7A. Chỉ điểm

20ph

Đằng Khảm hy vọng Địch Nhân Kiệt có thể điều tra ra hung thủ thật sự.

VieON

Tập 7B. Chỉ điểm

20ph

Đằng Khảm hy vọng Địch Nhân Kiệt có thể điều tra ra hung thủ thật sự.

VieON

Tập 8A. Thâm ý

20ph

Tào An (Vương Lệ Khôn) mang Đằng Công Thi Tập tặng cho Địch Nhân Kiệt.

VieON

Tập 8B. Thâm ý

20ph

Tào An (Vương Lệ Khôn) mang Đằng Công Thi Tập tặng cho Địch Nhân Kiệt.

VieON

Tập 9A. Manh mối

20ph

Địch Nhân Kiệt ra hiệu bằng ánh mắt cho Tào An, ám chỉ nàng nên bình tĩnh.

VieON

Tập 9B. Manh mối

20ph

Địch Nhân Kiệt ra hiệu bằng ánh mắt cho Tào An, ám chỉ nàng nên bình tĩnh.

VieON

Tập 10A. Phân tranh

20ph

Địch Nhân Kiệt và Hầu Dũ (Lý Thần) bỗng nhiên liên tưởng đến một sự việc.

VieON

Tập 10B. Phân tranh

20ph

Địch Nhân Kiệt và Hầu Dũ (Lý Thần) bỗng nhiên liên tưởng đến một sự việc.

VieON

Tập 11A. Trở tay không kịp

20ph

Địch Nhân Kiệt ý thức được tình huống không ổn khi nghe tiếng còi của Kim Tang.

VieON

Tập 11B. Trở tay không kịp

20ph

Địch Nhân Kiệt ý thức được tình huống không ổn khi nghe tiếng còi của Kim Tang.

VieON

Tập 12A. Tổn thất

20ph

Hầu Dũ tương kế tựu kế, đợi Vương Lập Đức sát hại hết thuyền viên mới tự mình ra tay.

VieON

Tập 12B. Tổn thất

20ph

Hầu Dũ tương kế tựu kế, đợi Vương Lập Đức sát hại hết thuyền viên mới tự mình ra tay.

VieON

Tập 13A. Vận mệnh trêu người

20ph

Địch Nhân Kiệt tức giận trách cứ Mã Vinh không chịu thay đổi thói quen.

VieON

Tập 13B. Vận mệnh trêu người

20ph

Địch Nhân Kiệt tức giận trách cứ Mã Vinh không chịu thay đổi thói quen.

VieON

Tập 14A. Nguyện vọng

20ph

Địch Nhân Kiệt nhìn thấy thi thể kia thì càng tin chắc phán đoán của bản thân là đúng.

VieON

Tập 14B. Nguyện vọng

20ph

Địch Nhân Kiệt nhìn thấy thi thể kia thì càng tin chắc phán đoán của bản thân là đúng.

VieON

Tập 15A. Bi kịch

20ph

Địch Nhân Kiệt phát hiện Lâm chưởng quầy chuẩn bị rời khỏi Bồng Lai.

VieON

Tập 15B. Bi kịch

20ph

Địch Nhân Kiệt phát hiện Lâm chưởng quầy chuẩn bị rời khỏi Bồng Lai.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!