Xin Chào

ALOHA

0 lượt xem

Xin Chào

Một nhà thầu quân sự đến Hawaii để tìm lại tình xưa nhưng lại vướng vào mối quan hệ với nữ sĩ quan không quân hỗ trợ mình.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image