Vốn Liếng Con Người

0 lượt xem

Ngày cuối để xem trên VieON: 14/07

Vốn Liếng Con Người

Cuộc sống của hai gia đình khác biệt địa vị xã hội đan xen vào nhau sau một vụ làm ăn hấp tấp và một vụ gây tai nạn rồi bỏ trốn.
shortened Image