Vệ Sĩ 2004

THE BODYGUARD

0 lượt xem

Vệ Sĩ 2004

Khi Wong Kom bị thất nghiệp do ông chủ bị ám sát, anh phải minh oan cho mình trong khi đối đầu với rất nhiều kẻ địch.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image