Xem Vân Tịch Truyện - 50 Tập của Trung Quốc có sự tham gia của Cúc Tịnh Y, Trương Triết Hạn, Mễ Nhiệt, Hứa Giai Kỳ. Thuộc thể loại: Phim bộ
Vân Tịch Truyện - 01 - Cúc Tịnh Y – Mễ Nhiệt – Hứa Giai Kỳ – Trương Triết Hạn
Vân Tịch Truyện - 01 - Cúc Tịnh Y – Mễ Nhiệt – Hứa Giai Kỳ – Trương Triết Hạn

Vân Tịch Truyện

Vân Tịch tinh thông y thuật, thông minh cơ trí nên phải chịu cảnh bị người khác ghen ghét đố kỵ. Nàng được hoàng đế ban hôn với Tần vương Long Phi Dạ (Trương Triết Hãn), đến Tần Vương phủ làm một vương phi hữu danh vô thực. Dựa vào tài năng của mình, Vân Tịch cứu được Mục Thanh Vũ và Thiên Ninh thái tử, giải độc cho bách tính, lại quen biết Độc Cốc Chi Vương Cố Thất Thiếu (Mễ Nhiệt). Trải qua nhiều biến cố, y thuật của Vân Tịch ngày càng được nâng cao, nàng cũng giành được tình yêu của Tần vương.

Vân Tịch Truyện

00:00
00:00
}