Empty content
Sao Hỏa Sao Kim

Sao Hỏa Sao Kim

  • SD
Đây là một talk show kết hợp với tình huống xoay quanh các góc nhìn trong cuộc sống của Sao Hỏa - Đàn ông và Sao Kim - Phụ nữ. Được nói lên quan điểm, thấu hiểu và cảm thông cho đối phương là tiêu chí hàng đầu được đặt ra tại chương trình. Dưới góc nhìn của hai phái, các vấn đề ấy trở nên khác biệt qua cách lập luận và cách nhìn nhận. Các “trận chiến” giữa những khách mời sẽ được dẫn dắt bởi hai đội trưởng Đức Thịnh và Lâm Vỹ Dạ, cùng người phán xử Trấn Thành. ... Xem thêm
3.73.7

23 lượt đánh giá