Empty content
Quang Bình Chiến Thắng Đầy Thuyết Phục Trước Thế Anh Khiến Trấn Thành Nể PhụcNew

Quang Bình Chiến Thắng Đầy Thuyết Phục Trước Thế Anh Khiến Trấn Thành Nể Phục

  • SD
Tham gia vòng Tuyên chiến, Thế Anh - Quang Bình sẽ đấu trí trong thử thách Định vị thủ đô. Cụ thể, bản đồ thế giới được chia thành 6 khu vực: Châu Âu, Châu Phi, Châu Á, Châu Đại Dương, Nam Mỹ, Bắc Mỹ - Trung Mỹ và vùng Caribe. Con trỏ màu đỏ sẽ di chuyển trên bản đồ, cứ mỗi 1,5 giây, con trỏ sẽ di chuyển sang vị trí mới. Sẽ có 195 vị trí thủ đô trên thế giới, còn lại đều là những vị trí gây nhiễu và ước tính có tới hàng nghìn vị trí như thế. Quang Bình và Thế Anh sẽ quan sát, đồng thời sử dụng trí nhớ không gian của mình để định vị.... Xem thêm
4.54.5

48 lượt đánh giá

Ứng dụng xem Phim và Show Đỉnh