Empty content
Ma Mới Chí Tài Đi Nhà Trẻ Bị Ma Cũ Trường Giang Và Trấn Thành Hùa Nhau Bắt NạtNew

Ma Mới Chí Tài Đi Nhà Trẻ Bị Ma Cũ Trường Giang Và Trấn Thành Hùa Nhau Bắt Nạt

  • SD
Trấn Thành và Trường Giang vào vai hai "ma cũ" trường mầm non do cô giáo Hồng Đào phụ trách. Ngày đầu đến lớp "ma mới" Chí Tài đã bị cặp "ma cũ" ức hiếp không thương tiếc từ việc ăn đến việc chơi đều bị hai "đại ca" dòm ngó. Tưởng rằng sự việc không có hồi kết nhưng cuối cùng cô giáo đã đặt camera theo dõi và phát hiện được sự thật động trời của những bạn nhỏ.... Xem thêm
4.34.3

22 lượt đánh giá