Empty content
Chung Sức - Mùa 2

Chung Sức - Mùa 2

  • SD
Chung Sức là gameshow được sản xuất dựa trên chương trình Family Feud của Mỹ. Tất cả mọi đối tượng đều có thể đăng ký tham gia. Chung Sức có hai đội chơi, mỗi đội có bốn người và có tất cả bốn vòng thi. Mỗi vòng thi chỉ có hai câu hỏi. Các câu hỏi được khảo sát từ 100 người bất kỳ và có từ ba đến tám đáp án. Điểm số có thể lệch so với 100 nếu có ít hơn hoặc nhiều hơn 100 người được khảo sát. ... Xem thêm
3.93.9

6 lượt đánh giá