Tướng Hèn Binh Mạnh

0 lượt xem

Tướng Hèn Binh Mạnh

Một câu chuyện sâu sắc về nhiều con người dính líu vào cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ.
shortened Image