00:00
00:00/00:00
0

Tú Lệ Giang Sơn

50 tập
3.0
Bình luận

Nội dung

"Tú Lệ Giang Sơn" kể về thời Tân Triều, Lưu Tú (Viên Hoằng) xin vào Thái Học ở Trường An, quen biết được các thiếu nên kiệt xuất như Đặng Vũ (Quan Trí Bân), Lưu Huyền (Vu Ba), Phùng Dị (Lý Giai Hàn) và Âm Lệ Hoa (Lâm Tâm Như). Vài năm sau, triều đình mới ngang tàn bạo ngược, thiên hạ hỗn loạn. Lưu Tú theo huynh trưởng là Lưu Diễn tổ chức khởi nghĩa vũ trang, Âm Lệ Hoa cải trang thành Âm Kích, tùy tùng đi theo. Từ khởi nghĩa Xuân Lăng đến trận chiến Côn Dương, Lưu Tú cùng các huynh đệ đã đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh, cùng nhau tác chiến trên sa trường đẫm máu. ... Xem thêm