Truy Sát Ngày 15 Tháng 8

0 lượt xem

Truy Sát Ngày 15 Tháng 8

Trong một cuộc truy quét ma túy, cảnh sát Yohji Ho đã gặp một nữ người máy đến từ tương lai có nhiêm vụ truy sát anh.
shortened Image