Trưởng Thành - Phần 2

AH BOYS TO MEN 2

0 lượt xem

Trưởng Thành - Phần 2

Ken và các đồng đội của mình lại tiếp tục phục vụ quốc gia. Trong khi Ken quyết tâm thay đổi và trở nên tốt hơn, thì những người khác lại không nghĩ vậy, gây nên căng thẳng giữa bọn họ.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image