Trận So Găng

FIST FIGHT

0 lượt xem

Trận So Găng

Ngày cuối cùng ở trường trung học trở thành ác mộng đối với hai giáo viên khi họ giải quyết ân oán theo cách nặng nề.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image