Thợ Săn Cương Thi

TSUI HARK'S VAMPIRE HUNTERS

0 lượt xem

Thợ Săn Cương Thi

Bốn đạo sĩ và sư phụ của họ cùng chiến đấu chống lại đám cương thi bị một đạo sĩ xấu xa đánh thức.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image