Thị Trấn Georgetown

GEORGETOWN

0 lượt xem

Thị Trấn Georgetown

Một diễn viên nhiều rắc rối bắt đầu có biểu hiện lạ khi quay phim kinh dị. Con gái ông hoài nghi việc ông đã tái nghiện hoặc có một bí mật đen tối gì đó đang diễn ra ở đây.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image