Thế Hệ Tiếng Vọng

ECHO BOOMERS

0 lượt xem

Thế Hệ Tiếng Vọng

Năm sinh viên đại học quyết định rằng cách tốt nhất để chống lại nền kinh tế bất công và sống như họ mong muốn là đi ăn cắp của người giàu nhất Chicago.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image