Xem Thám Trưởng Lôi Lạc 2 của Hồng Kông có sự tham gia của Lưu Đức Hoa, Trương Mẫn, Quách Phú Thành. Thuộc thể loại: Phim lẻ
Thám Trưởng Lôi Lạc 2 - 01 - Lưu Quốc Xương - Lưu Đức Hoa – Quách Phú Thành – Trương Mẫn
Thám Trưởng Lôi Lạc 2 - 01 - Lưu Quốc Xương - Lưu Đức Hoa – Quách Phú Thành – Trương Mẫn

Thám Trưởng Lôi Lạc 2

Ủy viên cảnh sát mới cảm thấy Lôi Lạc thực sự là người có năng lực nhất trong toàn bộ lực lượng cảnh sát. Anh ta đã nâng đỡ Lôi Lạc lên cấp bậc thanh tra. Từ đó Lôi Lạc trượt dài trên con đường đầy tội lỗi.

Thám Trưởng Lôi Lạc 2

00:00
00:00
}