Xem Thám Trưởng Lôi Lạc 1 của Hồng Kông có sự tham gia của Lưu Đức Hoa, Trương Mẫn, Ngô Mạnh Đạt. Thuộc thể loại: Phim lẻ
Thám Trưởng Lôi Lạc 1 - 01 - Lưu Quốc Xương - Lưu Đức Hoa – Trương Mẫn – Ngô Mạnh Đạt
Thám Trưởng Lôi Lạc 1 - 01 - Lưu Quốc Xương - Lưu Đức Hoa – Trương Mẫn – Ngô Mạnh Đạt

Thám Trưởng Lôi Lạc 1

Lôi Lạc đến Hồng Kông quyết chí lập nghiệp rồi gia nhập đội cảnh sát. Cảnh sát Trần nhận thấy anh gan dạ nên đã dạy dỗ và cất nhắc anh làm đội trưởng trinh thám. Từ đây, Lạc bắt đầu bước vào con đường tội lỗi, một mặt thu vén bổng lộc, mặt khác vung tiền mua chức tổng thám trưởng toàn cảng.

Thám Trưởng Lôi Lạc 1

00:00
00:00
}