Tây Du Ký 2

0 lượt xem

Tây Du Ký 2

Nội dung phim lấy tài liệu từ nhân vật Tôn Ngộ Không trong truyền thuyết cổ đại của Trung quốc. Chủ yếu nói về Lục Nhĩ Mi Hầu cũng hóa thân từ Đá tiên, giả danh thành Tôn Ngộ Không làm nhiều việc xấu, khiến Tôn Ngộ Không bị hàm oan...

Danh sách tập

Tập 1. Niềm tin Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 1. Niềm tin

44ph

Mọi người không tin Tôn Ngộ Không (Trần Hạo Dân), muốn anh đi con đường khác

Tập 2. Thu nhận Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 2. Thu nhận

45ph

Lục Nhĩ được Ngộ Không (Trần Hạo Dân) thu nhận làm đồ đệ

Tập 3. Bỏ đi Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 3. Bỏ đi

45ph

Lục Nhĩ bỏ đi nhưng không ai biết, Ngộ Không giáp mặt Dương Tiễn

Tập 4. Thách đố Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 4. Thách đố

45ph

Ngộ Không (Trần Hạo Dân) phải giải câu đố để được thoát ra khỏi tôn giả

Tập 5. Công chúa tạm biệt Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 5. Công chúa tạm biệt

45ph

Công chúa hôn tạm biệt Trư tướng quân, chúc Bát Giới mã đáo thành công

Tập 6. Kiên trì Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 6. Kiên trì

45ph

Bồ Tát khuyên ngăn Tam Tạng về Trường An nhưng Tam Tạng vẫn theo ý mình

Tập 7. Bất phân thắng bại Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 7. Bất phân thắng bại

45ph

Thú dữ tiêu hủy đài xem thú, Ngộ Không quyết đấu với nó

Tập 8. Đứa trẻ Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 8. Đứa trẻ

45ph

Ngộ Không và Bát Giới giả dạng để cứu hai đứa con bị cúng tế của Trần gia

Tập 9. Gặp nạn Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 9. Gặp nạn

45ph

Bồ Tát đến thu phục yêu quái dưới sông, Tam Tạng được cứu kịp thời

Tập 10. Qủa nhân sâm Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 10. Qủa nhân sâm

45ph

Ba huynh đệ bảo vệ vườn nhân sâm

Tập 11. Yêu tinh trên núi Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 11. Yêu tinh trên núi

45ph

Ngộ Không cõng đạo sư bị thương ở chân nhưng biết đó là yêu quái giả dạng

Tập 12. Bị trói Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 12. Bị trói

45ph

Bốn thầy trò bị bắt giam trong động yêu quái. Ngộ Không xuất hồn giả dạng

Tập 13. Con chim thần Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 13. Con chim thần

45ph

Dân chúng trong thành đi coi vụ án hai phú hộ giành nhau mua cô gái

Tập 14. Tề Thiên gặp nạn Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 14. Tề Thiên gặp nạn

45ph

Bốn thầy trò xông pha trên ngọn núi cao ngất không biết rằng có nguy hiểm lớn

Tập 15. Sư huynh bị nhốt Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 15. Sư huynh bị nhốt

45ph

Bát giới và Ngộ Tĩnh ra sức giúp sư huynh đang trong nồi vàng

Tập 16. Vòng Kim Cô Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 16. Vòng Kim Cô

45ph

Ngộ Không đánh nhau với yêu quái và được sư phụ tháo vòng kim cô

Tập 17. Thật giả bất phân Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 17. Thật giả bất phân

45ph

Hoàng thượng, hoàng hậu, công chúa đều có yêu quái giả danh

Tập 18. Thú thính thế Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 18. Thú thính thế

45ph

Ngộ Không thắng yêu quái cứu mọi người bị nuốt trong bụng hắn ra ngoài

Tập 19. Giấc mộng của yêu hầu Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 19. Giấc mộng của yêu hầu

45ph

Yêu hầu chỉ có thể chiến thắng trong giấc mộng viễn vông

Tập 20. Làm càn Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 20. Làm càn

45ph

Yêu hầu không bỏ cuộc, tiếp tục gây sự với bốn thầy trò

Tập 21. Lời thỉnh cầu Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 21. Lời thỉnh cầu

45ph

Cận kề cái chết, Ngộ Tĩnh đi tìm Quan Âm để xin cứu giúp

Tập 22. Phục tùng yêu hầu Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 22. Phục tùng yêu hầu

45ph

Bát Giới , Ngộ Tĩnh và Đường Tăng phải đi theo phục tùng cho yêu hầu

Tập 23. Yêu quái uy hiếp Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 23. Yêu quái uy hiếp

45ph

Ba thầy trò đối mặt với cái chết để cho nước Vạn Yêu ăn thịt

Tập 24. Hắc Hồng Tinh Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 24. Hắc Hồng Tinh

45ph

Nghe tin bốn thầy trò đang đến, Hắc Hồng Tinh muốn quay lại

Tập 25. Thánh tăng ra tay Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 25. Thánh tăng ra tay

44ph

Thánh tăng ra tay thu phục Hắc Hồng Tinh

Tập 26. Áo cà sa Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 26. Áo cà sa

45ph

Hắc Hồng Tinh muốn áo cà sa của Đường Tăng

Tập 27. Đại hội Phật y Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 27. Đại hội Phật y

45ph

Hắc Hồng Tinh đại diện phát biểu gây sốc ở đại hội Phật Y

Tập 28. Thánh chỉ Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 28. Thánh chỉ

45ph

Ngọc Đế phái người đi tiêu diệt Vạn Yêu Quốc

Tập 29. Vạn Yêu Nữ Vương Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 29. Vạn Yêu Nữ Vương

45ph

Đường Tăng bị nhốt trong động vì đắc tội với vạn yêu nữ vương

Tập 30. Dương Tiễn và Ngộ Không Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 30. Dương Tiễn và Ngộ Không

45ph

Sư phụ giảng hòa ân oán cho Dương Tiễn và Ngộ Không

Tập 31. Hỉ sự gặp chuyện Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 31. Hỉ sự gặp chuyện

45ph

Vợ của Tùng Bá là tiên nữ, hôn sự cùng người phàm sẽ không được chấp nhận

Tập 32. Gặp lại Natra Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 32. Gặp lại Natra

45ph

Bốn thầy trò tập trung ở cung đình thì gặp lại Natra

Tập 33. Bị từ chối Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 33. Bị từ chối

45ph

Bốn thầy trò xin tá túc ở ngôi chùa nhưng trụ trì không đồng ý

Tập 34. Tê giác tinh Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 34. Tê giác tinh

45ph

Ngộ Không đánh bại được tê giác tinh là thần thú dưới trướng của bồ tát

Tập 35. Cứu bá tánh Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 35. Cứu bá tánh

45ph

Ngộ Không hứa sẽ chữa bệnh nếu nhà vua chịu trả tiền cho bá tánh

Tập 36. Chung tử kim Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 36. Chung tử kim

45ph

Truyền thuyết về chung tử kim tạo ra trận cuồng phong

Tập 37. Như Lai Phật Tổ Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 37. Như Lai Phật Tổ

45ph

Ngộ Không đến mách chuyện với Như Lai Phật Tổ

Tập 38. Lời mời của Long Vương Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 38. Lời mời của Long Vương

45ph

Long Vương mời bốn thầy trò xuống đông cung

Tập 39. Bảo bối bị ăn cắp Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 39. Bảo bối bị ăn cắp

45ph

Ba huynh đệ Ngộ Không lén lấy bảo vật đồng thời ngăn được hành vi xấu

Tập 40. Đối phó Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 40. Đối phó

45ph

Đông Hải Long Vương ra lệnh tìm cách dùng báu vật để đối phó với Ngộ Không

Tập 41. Khuyên ngăn Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 41. Khuyên ngăn

45ph

Ngộ Không muốn khuyên ngăn sư phụ ở lại nơi nguy nên đóng giả thành yêu quái

Tập 42. Kiếp nạn cuối cùng Tây Du Ký 2 - 42 Tập | VieON

Tập 42. Kiếp nạn cuối cùng

45ph

Bốn thầy trò trải qua bao kiếp nạn cuối cùng đã đến được Đại Lôi Âm Tự

Đề xuất cho bạn

Thâm Cung Kế - 01 - Mã Tuấn Vỹ – Hồ Định Hân – Trần Vỹ – Châu Tú Na – Mã Quốc Minh – Lưu Tâm Du – Tiêu Chính Nam

Thâm Cung Kế

Thâm cung kế xoay quanh chuyện ân nghĩa giữa Đường Minh Hoàng và Hoàng Hậu, cuộc chiến danh vọng của những nhân vật máu mặt trong hoàng cung.

Lão Phu Tử 2001 - 02 - Tạ Đình Phong – Trương Bá Chi – Lê Diệu Tường

Lão Phu Tử 2001

Lão Phu Tử 2001 là bộ phim điện ảnh đầu tiên ở HK kết hợp kỹ thuật hoạt hình 3D. Họa sỹ Vương Gia Hy đột nhiên quyết định sẽ thôi không vẽ truyện tranh nữa, làm Master Q (Chú Thoòng/ Lão Phu Tử), Mr. Chun and Potato những người đã làm việc cho Vương Gia Hy bao lâu trở thành người mất việc làm, và họ phải đi tìm công việc mới. Nhưng mọi cố gắng của họ đều uổng công vô ích như một điều hiển nhiên vậy!

Đại Soái Ca - 03 - Trương Vệ Kiện – Hồng Vĩnh Thành – Thái Tư Bối – Tào Vĩnh Liêm – Dương Tú Huệ

Đại Soái Ca

Đại soái ca xoay quanh Địch Kỳ toàn làm việc sai trái, chỉ dựa vào đầu óc gian xảo và tài ăn nói để bước ra đời.

Nghĩa Hải Hào Tình    - 04 - Đặng Tụy Văn – Lê Diệu Tường – Giang Mỹ Nghi – Huỳnh Hạo Nhiên – Trần Pháp Lai – Hồ Định Hân

Nghĩa Hải Hào Tình   

Nghĩa hải hào tình xoay quanh trùm á phiện Cửu Muội và Cảnh sát trưởng Lưu Tỉnh, họ nảy sinh tình cảm nhưng lại ở hai chí tuyến khác nhau.

Thiên Nhãn - 05 - Lương Diệu Kiên - Trịnh Gia Dĩnh – Dương Di – Trần Triển Bằng – Cao Hải Ninh – Lâm Hạ Vy

Thiên Nhãn

Thiên Nhãn xoay quanh Tư Đồ Thuấn vốn làm việc ở tổ trọng án. Do bị nghi ngờ liên quan đến vụ phóng hỏa, nên đã từ chức và chuyển nghề làm vệ sĩ.

Mạt Đại Ngự Y - 06 - La Lan – Giả Hiểu Thần – Phàn Thiếu Hoàng – Ngao Gia Niên – Quách Tấn An – Trần Quốc Bang – Dương Di

Mạt Đại Ngự Y

Mạt ngự đại y xoay quanh ngự y Đỗ Trọng, một người thầy thuộc nhân hậu với y thuật cao minh được lưu truyền qua ba thế hệ.

Tình Thánh | The Magnificent Scoundrels (1991) - 07 - Lý Lực Trì - Châu Tinh Trì – Diệp Tử My – Mao Thuấn Quân

Tình Thánh

Phim Tình Thánh kể về anh chàng A Tinh chuyên đi lừa gạt mọi người. Anh có thu nhận 1 đệ tử là 1 cô gái. Sau đó 2 thầy trò anh vào lừa 1 gia đình giàu có ở Hồng Kông.

Vua Bịp 99 | The Conman (1998) Full HD - 08 - Vương Tinh - Trương Gia Huy – Chu Ân

Vua Bịp 99

​Trong thập niên 90 của thế kỷ trước, những bộ phim về bài bạc của Hồng Kông xuất hiện một cách dày đặc trên màn ảnh rộng, bắt đầu từ Châu Nhuận Phát và sau đó là sự khác biệt đến từ Châu Tinh Trì mà thậm chí có cả Lưu Đức Hoa.

Bằng Chứng Thép 3 - 09 - Lê Diệu Tường – Trương Khả Di – Từ Tử San

Bằng Chứng Thép 3

Bằng Chứng thép 3 xoay quanh Pro sir và các đồng nghiệp ở các lĩnh vực khác nhau cùng chung sức phá án, cố gắng bảo vệ pháp luật và kỷ cương.

Xứng Danh Tài Nữ - 10 - Đặng Tụy Văn – Lê Diệu Tường – Nhạc Hoa – Ngô Trác Hy – Tạ Tuyết Tâm – Huệ Anh Hồng

Xứng Danh Tài Nữ

Xứng danh tài nữ xoay quanh nhân vật thiên kim tri huyện Khang Bảo Kỳ. Bên cạnh đó, tôn vinh tình nghĩa cao đẹp giữa Sài Cửu và Tứ phu nhân.

Giang Hồ Cáo Cấp | Phim xã hội đen - 11 - Lương Gia Huy – Ngô Quân Như – Huỳnh Thu Sinh

Giang Hồ Cáo Cấp

​Nội dung phim xoay quanh nhân vật Jimmy Yam, một tay thủ lĩnh khét tiếng trong thế giới ngầm của Hong Kong. Không chỉ quyền lực mà Yam còn là kẻ tham vọng, luôn muốn bành trướng thế lực và mở rộng địa bàn.

Thánh Bài 3: Trở Về Thượng Hải - 12 - Vương Tinh - Châu Tinh Trì – Củng Lợi – Lữ Lương Vỹ

Thánh Bài 3: Trở Về Thượng Hải

​Bị đánh bại bởi A Tinh, một kẻ kiêu ngạo như Đại Quân rất tức giận và tìm cách phục thù.

Thần Bài | God of Gamblers Vietsub - 13 - Vương Tinh - Châu Nhuận Phát – Vương Tổ Hiền

Thần Bài

​Thần Bài là một bộ phim điện ảnh hài - hành động Hồng Kông sản xuất năm 1989 của đạo diễn Vương Tinh, với diễn xuất chính của Châu Nhuận Phát và Lưu Đức Hoa.

Sóng Gió Gia Tộc - 14 - Hạ Vũ – Quan Cúc Anh – Mễ Tuyết – Lâm Phong – Trần Hào – Chung Gia Hân – Lý Tư Kỳ – Huỳnh Tông Trạch – Mông Gia Tuệ

Sóng Gió Gia Tộc

​Phim Sóng Gió Gia Tộc xoay quanh Đường Nhân Giai giàu có với chuỗi cửa hàng bán hải sản và bào ngư cùng với sự mâu thuẫn xung đột của hai bà vợ.

Hồ Sơ Trinh Sát 1

Hồ Sơ Trinh Sát 1

Hồ Sơ Trinh Sát 1 xoay quanh Đại Dũng là một cảnh sát tốt, thông minh. Anh đã xử lý được nhiều vụ án quan trọng.

shortened Image