Sát Thủ Không Ngu Ngốc

KILLER NOT STUPID

0 lượt xem

Sát Thủ Không Ngu Ngốc

Ong Bắp Cày (Jay Shih) và Mark (Nạp Đậu) quyết định kết thúc sự nghiệp sát thủ với một nhiệm vụ cuối cùng. Trên đường, họ gặp bạn học cũ, Báo Ngốc (Gadrick Chin); con gái nuôi của một trùm ma túy, Talia (An Tâm Á); và bạn của cô, Ira (Apple Chan).

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image