2N1Đ

2 Ngày 1 Đêm - Tự Do Tự Lo

2 Ngày 1 Đêm - Tự Do Tự Lo

2 Ngày 1 Đêm - Tự Do Tự Lo
#6 tại VieON hôm nay
"Đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn", tưởng đùa mà thật. 6 người đàn ông cùng chuyến trải nghiệm 2 Ngày 1 Đêm với đủ chiêu trò 'ố dề' cười mệt nghỉ.
2 Ngày 1 Đêm - Tự Do Tự Lo
2 Ngày 1 Đêm - Tự Do Tự Lo
shortened Image