Empty content
Kiếm Vương Triều: Hành trình trả thù Hoành vương của Đinh Ninh

Kiếm Vương Triều: Hành trình trả thù Hoành vương của Đinh Ninh

  • SD
Loạn thế Chiến quốc, bảy nước phân định bờ cõi để cai trị, tu hành tạo nên cường quốc, tu hành giả khắp thiên hạ dựa vào thực lực chia thành Cửu cảnh, mỗi cảnh chia thành Tam phẩm. Đạo tu hành của mỗi nước lại không giống nhau, người Hoành thành thạo trường kiếm, Hiền quốc chuyên trùng tu khí cụ, Ly quốc tinh thông bùa chú, Mặc quốc chuyên nghiên cứu thuật U Minh, Huệ quốc dùng đan dược ngẩng mặt với đời, Thiên quốc và Liệt quốc có hai tông môn lớn là Vân Thủy Cung và Kiếm Lư trấn giữ. Hoành vương Nguyên Võ dã tâm hừng hực bắt tay với Lương Kinh Mộng của Ba Sơn Kiếm Trường, tông môn mạnh nhất ở Hoành quốc, ra ngoài chinh chiến, bên trong thì cải cách cai trị, vó ngựa quân Hoành đánh đâu thắng đó. Không ngờ rằng, tại trận Dương Minh, quân Hoành bị quân Liệt bao vây, trong lúc nguy cấp thủ lĩnh của Ba Sơn Kiếm Trường Lương Kinh Mộng dẫn theo chúng đệ tử đột phá vòng vây, xoay chuyển tình thế, giành được Liệt quốc. ... Xem thêm
3.63.6

102 lượt đánh giá