Empty content
Trương Tam Phong - Lồng Tiếng

Trương Tam Phong - Lồng Tiếng

  • SD
Trương Tam Phong thời niên thiếu cùng Giác Viên đại sư canh giữ Tàng Kinh Các trong Thiếu Lâm Tự. Trương Tam Phong vô tình học được võ công của Thiếu Lâm, vì vậy mà bị trục xuất khỏi Thiếu Lâm Tự, bị lôi vào những tranh chấp của võ lâm. Cao Thương Hải vì muốn trở thành bá chủ võ lâm, cố tình gây ra những nợ máu tang tóc trong võ lâm, trút hết mọi tội lỗi lên đầu Trương Tam Phong, khiến Trương Tam Phong bốn phía đều là kẻ thù. Nghĩa sĩ chống Mông, Lạc Tuấn Sơn tuy có xích mích với Trương Tam Phong, nhưng hai người hiểu rõ anh hùng trong anh hùng, cuối cùng sát cánh bên nhau chống lại Hải và người Mông Cổ. Công chúa vong quốc người Kim, Nguyên Nhan Dung Nhược lưu lạc dân gian, gặp gỡ Tam Phong, hai người cùng trải qua hoạn nạn có nhau, nảy sinh tình cảm, nhưng vì sự can thiệp của Hỏa Long chân nhân, tình cảm giữa hai người gặp nhiều trắc trở. Trải qua bao khổ nạn, sáng lập ra Thái Cực Quyền, trải qua bao trận tai kiếp, cuối cùng Tam Phong cũng sáng lập ra phái Võ Đang được lưu truyền đến ngày nay.... Xem thêm
3.83.8

63 lượt đánh giá