Empty content
Lộc Đỉnh Ký - Lồng Tiếng

Lộc Đỉnh Ký - Lồng Tiếng

  • SD
Vi Tiểu Bảo thông minh nhanh nhẹn và xảo quyệt, từ nhỏ theo mẹ sống trong kỷ viện ở Dương Châu; bởi tình cờ biết được bí mật trong cung, nên anh ta bị ép ở lại trong cung và làm thái giám giả. Sau đó Tiểu Bảo giúp sức tiểu hoàng đế Khang Hy tiêu diệt gian thần, rồi hai người trở thành bạn thân thiết. Hơn nữa, trong tình huống ăn may, Tiểu Bảo còn được tổng đà chủ của Thiên Địa Hội nhận làm đệ tử, bắt anh ta chờ thời cơ hành thích Khang Hy, làm cho Tiểu Bảo rất khó xử. Tiểu Bảo biết được Thần Long Giáo đã phái người đóng thái hậu giả để nằm vùng tại nội cung hơn mười năm nay, nhằm lấy cắp bản đồ cất giữ báu vật về mạch sống của đại Thanh. Còn thái hậu thật thì bị giam giữ. Khang Hy bắt tay cùng với Tiểu Bảo, trải qua bao vất vả, cuối cùng cứu thoát được thái hậu. Mặt khác, Tiểu Bảo còn kinh ngạc biết được lão hoàng đế Thuận Trị vẫn còn sống. Trong lúc lên đường bái kiến ông ta thì tình cờ gặp được A Kha, cô  Kha làm cho Tiểu Bảo điên đảo tâm hồn. Tiểu Bảo dùng diệu kế làm cho Khang Hy đoàn tụ với cha. Hơn nữa anh ta còn xách động Thần Long Giáo chém giết lẫn nhau, lập công thêm một lần nữa. Tiểu Bảo áo gấm về làng, gặp lại A Kha. Sau đó lần lượt có bảy cô gái làm vợ cho anh ta, Tiểu Bảo hưởng tận diễm phúc trần gian. Không lâu sau, Khang Hy hạ lệnh Tiểu Bảo tiêu diệt Thiên Địa Hội, lúc đó anh ta mới hiểu Khang Hy đã biết bí mật của mình từ lâu.... Xem thêm
4.34.3

59 lượt đánh giá